• içinde , ,

  Hz. Ömer Döneminde Ticaret ve Para

  Ticaret Dürüst ve doğru yapılan ticaret topluma bir hizmet ve dolayısıyla Allah’a ibadet sayıldığından dürüst tâcirin ve hac ziyareti yapanların kazanç elde ettikleri meşru ticarete cevaz verilmiştir. Bundan dolayı ticaret özgürlüğüne hiçbir engel getirilmediği gibi serbest ticareti geliştirmek için mümkün olan bütün önlemlere başvurulmuştur. Hatta Hz. Ömer, bazı durumlarda vergileri bile düşürmüştür. Mesela zahire ve […] Daha

  Daha Fazla Bilgi Edinin

 • 11 eylül saldırısı kenandabirkuyu
  içinde ,

  11 Eylül 2001 Saldırıları ve Küresel Etkileri

  11 Eylül ve İkiz Kuleler Terörizmin tarihi oldukça geçmişe dayanmaktadır ve dönemlere göre farklı terör türleri bulunmaktadır. Terörizm, en başlarda ulusal olarak gerçekleşse de ilerleyen dönemlerde küresel bir olgu haline geldiği görülmektedir. Özellikle, iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve güçlenmesi, terörün küreselleşmesinde önemli bir faktör olmuştur. Dünyayı tek bir yer olarak gören bir algının oluşmasını ifade eden […] Daha

  Daha Fazla Bilgi Edinin

 • içinde ,

  Sosyal Anksiyete Bozukluğu Nedir?

  Sosyal Anksiyete Bozukluğu Nedir? Yaklaşık elli bin yıl önce, modern insan doğmuş, insan genomuna yapılan mutasyonlar, bu yeni türün gelişmiş araçlar yapma, dil ve kültür geliştirme ve kendilik duygusu geliştirme kapasitesine sahip olmasını sağlayan insan beynindeki değişikliklere yol açmıştır. Bu değişiklikler daha sonra türlere çevresel koşullardan muazzam bağımsızlık veren karmaşık sosyal sistemlerin geliştirilmesine yol açmıştır. […] Daha

  Daha Fazla Bilgi Edinin

 • içinde , ,

  Sınır Ötesi Tarım Nedir ?

  Sınır ötesi tarım yatırımı kavramını; başka bir ülkenin sınırları içerisindeki toprağın tarımsal üretim yapmak için kiralanması veya satın alınması olarak tarif etmek mümkündür. Nüfus artışı, küresel düzeyde yaşanan iklim değişiklikleri, tarım arazilerinin tarım dışı amaçlar için kullanılması gibi faktörler, kişi başına düşen ekilebilir tarım arazisi miktarının azalmasına yol açmaktadır. Nüfusun beslenme ihtiyacını karşılamak için ülkeler […] Daha

  Daha Fazla Bilgi Edinin

 • içinde , , ,

  İlk Dönem İslam Tasavvufu ve Horasan Ekolü

  Horasân’da tasavvuf, Hint-İran geleneğinin tam ortasında yer alan tarihsel bir doygunluğa sahiptir. Horasan İslâm’ın ilk yıllarından beri sahabe ve tabiîn nesli ile tanışmıştır. Bu iki özellik Horasân’daki tasavvufun önemli noktalarındandır. Horasan Mektebi “Horasan diyârı” olarak anılan Mâverâünnehr bölgesinin hicrî II. asırdan başlayarak son devirlere kadar mühim tasavvufî şahsiyetlerle temâyüz ettiği ve pek çok ekolün kurucusunun […] Daha

  Daha Fazla Bilgi Edinin

 • içinde , ,

  Sezai Karakoç’un Hayatı Ve Edebi Kişiliği

  Hayatı 1933 yılında Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde dünyaya gelen Sezai Karakoç ilkokul öğrenimini burada bitirir ve sonrasında ortaokul öğrenimini Maraş’ta sürdürür. Maraş’ta ortaokuldan mezun olduktan sonra lise eğitimi için Gaziantep’e giden şair lise öğrenimini burada tamamlar. Sezai Karakoç ortaokul ve lise eğitimini parasız yatılı olarak sürdürür. 1950 yılında ilk sanat ürünlerini vereceği Ankara Siyasal Bilgiler fakültesine […] Daha

  Daha Fazla Bilgi Edinin