Tarih Arşivi - Tarih Arşivi, Osmanlı Tarihi, bilim, genel kültür, biyografi, tarihi bilgiler, teknoloji, yakın tarih, politika, felsefe, din ve daha birçok alanda sınırsız bilgi kütüphaneniz!
  Kur'an-ı Kerim'de Hz. Lut Ve Lut Kıssası ..
  Din
  Ekim 3, 2015

  Kur'an-ı Kerim'de Hz. Lut Ve Lut Kıssası ..

  Hz. Lut’un (Lut Kavmi Peygamberi) Soyu Elbette lut kavmi nedir? diye soranlar olacaktır… Kur’an-ı Kerim’de Hz. Lut’un kimliği, doğum yeri, yaşadığı zaman dilimi ve babasının kim olduğu hakkında detaylı bilgi yoktur. Kur’an-ı Kerim’e göre, kıssaların meydana geldiği yıl ve gün,…
  Tarihte Giyim
  Genel
  Ekim 21, 2018

  Tarihte Giyim

  Giyinmenin ilk sebebi olarak iklim şartlarını gösterebiliriz. Özellikle soğuk havanın hakim olduğu bölgelerde giyinmenin kaçınılmaz bir zaruret halini almış olabileceği akla gelen ilk ihtimaldir. Arlinda Kazazi, giyim tarihini şu cümlelerle açıklamıştır: “Cinsel uzuvların örtünmesiyle başlayan giyim, insanoğlunun genellikle coğrafi yapı…
  Ana Hatlarıyla Kürt Meselesi , Kürtlerin Tarih Sahnesindeki Yeri Ve Yaşadıkları Coğrafya
  Politika
  Ekim 1, 2015

  Ana Hatlarıyla Kürt Meselesi , Kürtlerin Tarih Sahnesindeki Yeri Ve Yaşadıkları Coğrafya

  Kürt meselesini iyi anlayabilmek için konuyu özünden , en başından almak gerekmektedir . Bu nedenle Kürt sorununun nasıl var olduğunu ve günümüze nasıl intikal ettiğini anlamak için Kürtlerin kökenine inmemiz gerekir . Kürtler Tarih sahnesine nasıl çıkmışlar ? Kürtler nerden…
  Kur'an-ı Kerim'de İnsanın Yaradılış Amacı
  Din
  Kasım 2, 2018

  Kur'an-ı Kerim'de İnsanın Yaradılış Amacı

  Kur’an’da amaçlılık ilkesi ile ilgili ayetleri incelediğimizde yaratılışın bir gayeye dayandığı gerçeğinin açık şekilde vurgulandığını görüyoruz. Bu vurgulama genel olarak bütün varlıklar için olabildiği gibi özel olarak insanlar için de olabilmektedir. İnsanla diğer varlıkların yaratılış gayesi tabii ki farklıdır. Çünkü…
  Uzakdoğu'da Bir Süper Gücün Doğuşu: Japonya'da Meiji Restorasyonu
  Tarih
  Nisan 9, 2020

  Uzakdoğu'da Bir Süper Gücün Doğuşu: Japonya'da Meiji Restorasyonu

  1850’lere doğru Japonya’da hâkim olan feodal hükümet çözülmeye başlamış, ABD ile Japonya’nın ilişki kurmasına neden olacak siyasi gelişmeler yaşanmıştır. Amerika’nın batısının yerleşime açılması ve Pasifik’te ABD’nin ticari faaliyetlerinin gelişmesi, Amerika’nın Doğu Asya’ya ilgisinin artmasını, bu politikada daha kararlı hareket etmesini…
  Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Astronomi Çalışmaları
  Genel
  Mart 31, 2020

  Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Astronomi Çalışmaları

  Osmanlı İmparatorluğu, 1912 Balkan Savaşı ve ardından da 1914-1918 yılları arasındaki Birinci Dünya Savaşı sonucunda adeta tükenmişti. Böyle bir dönemde eğitim, öğretim ve bilimsel etkinliklerin aksaması doğaldır. Ancak bu aksaklık, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilanında sonra Atatürk’ün çabalarıyla giderilmiş ve…
  Türk Tarihinde Havacılık Ve Tarihimizin Önemli İsimleri
  Tarih
  Ekim 9, 2018

  Türk Tarihinde Havacılık Ve Tarihimizin Önemli İsimleri

  Uçmayı düşünmek, insan için hiçbir vakit güç olmamıştır. Masal kahramanları, çok defa kuş gibi uçurulmuştur. Uçmak, insanoğlunun ezelden beri en büyük tutkularından biri olmuştur. Hava, sema veya gökyüzü her zaman insanlara ilginç ve büyülü gelmiştir. Toplumların ve milletlerin gökyüzüne olan…
  Yakın Tarihimizde Kara Bir Leke: Johnson Mektubu!
  Genel
  Eylül 15, 2015

  Yakın Tarihimizde Kara Bir Leke: Johnson Mektubu!

  Tarihe “Johnson Mektubu” olarak geçen bu olay; ABD Başkanı Lyndon Baines Jonhson’un, Türkiye Başbakanı İsmet İnönü’ye iletilmek üzere Türkiye’deki ABD Büyükelçisi Raymond Hare’ye 5 Haziran 1964 tarihinde şifreli teleks ile gönderdiği ve bir mesajdır . Mesaj önce kamuoyundan saklanmış, yaklaşık bir buçuk yıl…
  Osmanlıların Yıkılış Dönemi'nde Önemli Bir Aktör: Kamondo Ailesi, Tarihi Ve Devlet İle İlişkiler
  Genel
  Mart 26, 2020

  Osmanlıların Yıkılış Dönemi'nde Önemli Bir Aktör: Kamondo Ailesi, Tarihi Ve Devlet İle İlişkiler

  Osmanlı topraklarında yaşayan Yahudiler Kanuni Sultan Süleyman döneminde İstanbul’da ve İmparatorluğu’nun her yerinde altın çağını yaşamışlardır. Daha sonra saray üzerindeki etkinliklerini Ermenilere kaptırmakla birlikte, parayla, dolayısıyla da devlet adamları ve kurumları ile ilişkileri daima devam etmiştir. Ancak Yahudi sarraflar için…
  Jeopolitik Açıdan Birinci Dünya Savaşı Ve Alman Yayılmacılığı
  Genel
  Nisan 1, 2020

  Jeopolitik Açıdan Birinci Dünya Savaşı Ve Alman Yayılmacılığı

  I. Dünya Savaşının birçok sebepleri vardır. Ancak temel sebebi Almanya’nın sömürge edinme hedefi ve Jeopolitik sorunlarından kaynaklanmaktadır. Denize açılan kıyısı İngiltere tarafından abluka altında olan ve etrafı büyük güçlerle çevrilmiş halde bulunan Almanya kendini tehdit altında gördüğü için bölgede denge…
  Pontus Meselesi'nin Ortaya Çıkışı Ve Anadolu'nun Paylaşım Planları
  Politika
  Ekim 30, 2018

  Pontus Meselesi'nin Ortaya Çıkışı Ve Anadolu'nun Paylaşım Planları

  Anadolu’nun Paylaşım Planları ve Şark Meselesi Anadolu verimli toprakları, doğal kaynakları ve kıtalar arası ulaşımda sahip olduğu avantajlı coğrafi konumu dolayısıyla yüzyıllarca çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış, bu topraklar üzerindeki hâkimiyet pek çok kez el değiştirmiştir. Ancak Türklerin ve İslamiyet’in…
  Türkiye’de Bağımsız Kiliseler ve Faaliyetleri
  Din
  Eylül 15, 2015

  Türkiye’de Bağımsız Kiliseler ve Faaliyetleri

  Mormonlar ve Faaliyetleri İçinde bulunduğumuz zamanda başta ABD olmak üzere birçok bağımsız Hıristiyan kilisesi bulunsa da ‘Mormonlar müstesna’ kapasitelerinin küçüklüğü nedeniyle etkili bir misyon faaliyeti yürütememektedirler. Lakin Mormonlar bilinen “İsa Mesih’in Son gün azizlerinin Kilisesi” gerek etkileri açısından gerekse görüşlerinin farklılığı açısından dikkat çekmektedir.…
  Başa dön tuşu