Kömürden Petrole Geçiş, Osmanlı Topraklarında Enerji Savaşı Ve Bağdat Demiryolu Projesi
  Genel
  Temmuz 30, 2019

  Kömürden Petrole Geçiş, Osmanlı Topraklarında Enerji Savaşı Ve Bağdat Demiryolu Projesi

  1900 yılında günlük sadece 500 bin varil olan petrol talebinin 1915’de günlük 1,25 milyon varile, 1929’da ise 4 milyon varile çıkması ile rakamlara yansıyan petrol talebindeki önemli artış sonucunda petrol şirketleri çok daha uzaklarda yeni kaynak arayışlarına yönelmişlerdir. Bu arayışlar…
  Kimyasal ve Biyolojik Savaş Fikrinin Doğuşu
  Bilim
  Nisan 24, 2020

  Kimyasal ve Biyolojik Savaş Fikrinin Doğuşu

  Kimyasal ve biyolojik silahlar nükleer silahlarla birlikte savaşın yürütülmesinde insanlık dışı ve acımasız olan araçlardır çünkü bu silahların kitlesel kurbanları özellikle sivil insanlardır. Silahlarının etki alanı ne cephe hattıyla, ne düşmanın silahlı kuvvetleriyle, ne de saldırıya uğrayan ülkenin topraklarıyla sınırlı…
  Masonluk Tarihi, Masonik Efsaneler Ve Örgütler
  Din
  Eylül 10, 2015

  Masonluk Tarihi, Masonik Efsaneler Ve Örgütler

  Hiram Efsanesi Masonluğun tarihi Süleyman tapınağında ustabaşı olan Hiram Abif efsanesine dayanır. MS 1. Yüzyıl Musevi tarihçilerinden Flavius Josephus, Kral Süleyman‟ın tapınağının yapılması ile ilgili söyledikleri şunlardır: “Solomon Tire‟den adı Hiram olan bir sanatkâr getirir. Anne tarafından Naphtali kabilesinden, baba…
  Türkiye'de Tütün Sektörünün Dönüşümü
  Genel
  Kasım 1, 2018

  Türkiye'de Tütün Sektörünün Dönüşümü

  Dünyada sermaye birikiminin devamlılığı için uygulanan neoliberal politikalar, tütün sektörüne kamu sağlığı pahasına yansımıştır. Politikalarla çeşitli uluslararası kuruluşların desteği ve yol açıcılığında dünyanın birçok ülkesine yatırım ve ticaret yapma olanağı bulan ulusötesi tütün şirketleri, gittikleri ülkenin tütün sektörünü kendi amaçları…
  Tüketim Toplumuna Doğru Dini Değerler
  Beğenilen
  Mayıs 27, 2020

  Tüketim Toplumuna Doğru Dini Değerler

  Dini değerler ve tüketim toplumu ilişkisini incelemek için karşı karşıya geldikleri zeminin hangi zihinsel, kişisel, epistemolojik ve toplumsal şartlara sahip olduğunu kısaca nasıl bir arka planda etkileşime girdiklerini tespit etmek gerekmektedir. Bunun için tüketim toplumunun kökenlerini bulduğu modern toplumun dinle…
  Pozitivizm Nedir ?
  Felsefe
  Nisan 29, 2020

  Pozitivizm Nedir ?

  Pozitivizmin, kelime anlamı olarak şu şekilde tanımlamalar yapılmaktadır: 1. Duyularla anlaşılabilir dış dünyanın olaylarla yetinmek isteyen ve başka menşee sahip olan deneye ve gözleme dayanmayan bilgiyi değersiz kabul eden öğretidir. 2. A.Comte’un sistemine bağlı olan veya ona benzeyen doktrinlere verilen…
  Popüler Kültür Kavramı ve ”Yaratılan İhtiyaç”
  Beğenilen
  Haziran 1, 2020

  Popüler Kültür Kavramı ve ”Yaratılan İhtiyaç”

  Popüler Kültür kavramı, özellikle modernleşme hareketlerinin etkisini göstermeye başladığı 20. yüzyılda etkisini gösteren ve toplumsal manadaki modernleşmenin türevleri arasında nitelendirilebilecek bir kavramdır. Literatürde bazen eski halk kültürü olarak nitelendirilse de aslında günlük yaşamdaki değişken alışkanlıkların “farklılaşması” ve “yaygınlaşması” olarak ortaya…
  Osmanlılar Ve Vehhabilik Hareketi
  Din
  Ekim 8, 2018

  Osmanlılar Ve Vehhabilik Hareketi

  Osmanlı Devleti, Osmanlı-Rus ve Avusturya savaşlarından (1787-1792) yeni çıkmış, 18. yüzyıl boyunca süren savaşlardan dolayı yorgun ve bitkin bir haldeydi. Savaşlar yüzünden saltanat makamı zayıflamıştı. Merkezi otoritenin zayıflaması taşradaki valilerin keyfî uygulamalarına veya valileri hiçe sayan ayanların karışıklık çıkarmalarına neden…
  Geçmişten Günümüze Ülkelerin Nükleer Silah Kapasiteleri
  Genel
  Ekim 18, 2018

  Geçmişten Günümüze Ülkelerin Nükleer Silah Kapasiteleri

  Resmi olarak “Nükleer Silah Sahibi Ülkeler”in (The Nuclear Weapons States -NWS-) sayısı beştir. Bunlar; Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’dir. Bu ülkeler NPT Antlaşması çerçevesinde “Resmen nükleer silaha sahip olan ülkeler” olarak tanınmaktadır. Antlaşma, bu ülkelerin nükleer…
  Felsefi Açıdan Yapay Zeka
  Felsefe
  Temmuz 29, 2019

  Felsefi Açıdan Yapay Zeka

  Geçmişten Bugüne Yapay Zeka Tartışmaları Yapay zeka ile ilgili tartışmalara baktığımızda, yapay zeka projesinin doğuşunun, dijital bilgisayarların ortaya çıkışıyla koşut olduğu görülmektedir. Gerek yapay zeka araştırma alanı içinde, gerekse konuya uzaktan yaklaşanlar arasında yaygın olarak bu kanı hakimdir. Eğer yapay…
  Evrensel Bir Kült Olarak ''Hayat Ağacı'' İnancı
  Din
  Kasım 3, 2018

  Evrensel Bir Kült Olarak ''Hayat Ağacı'' İnancı

  Dünya toplulukları birbirinden farklı yaşayış ve kültür özelliklerine sahiptirler. Bununla beraber bu topluluklarda birçok ortak özelliğin olduğu da görülür. Ortak özelliklerin en önemlilerinden biri ağaca verilen kutsallıktır. İnsanoğlu ağaçlara önem vermiş ve onları diğer varlıkların içerisinde özel bir yere koyarak…
  Başa dön tuşu