Bilim-Kurgu Sinemasının Tarihsel Gelişimi
  Bilim
  Ağustos 19, 2019

  Bilim-Kurgu Sinemasının Tarihsel Gelişimi

  1900-1950: İlk Örnekler Sinemada yeni bir türün ortaya çıkması yalnızca yeni bir tematiğin başlaması anlamına gelmemekte, aynı zamanda sinemanın yeni bir teknik ve estetik “dili” kullanmaya başladığını da göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında örneğin “western”, doğal-kırsal manzaraların ve hareketlerin türü; “tarihsel…
  İlk Dönem İslam Tasavvufu ve Horasan Ekolü
  Beğenilen
  Mayıs 17, 2020

  İlk Dönem İslam Tasavvufu ve Horasan Ekolü

  Horasân’da tasavvuf, Hint-İran geleneğinin tam ortasında yer alan tarihsel bir doygunluğa sahiptir. Horasan İslâm’ın ilk yıllarından beri sahabe ve tabiîn nesli ile tanışmıştır. Bu iki özellik Horasân’daki tasavvufun önemli noktalarındandır. Horasan Mektebi “Horasan diyârı” olarak anılan Mâverâünnehr bölgesinin hicrî II.…
  Türkiye'de Başkanlık Sistemi Tartışmalarının Tarihçesi ve Başkanlık Sisteminin İçeriği
  Gündem
  Ekim 2, 2015

  Türkiye'de Başkanlık Sistemi Tartışmalarının Tarihçesi ve Başkanlık Sisteminin İçeriği

  Mevcut hükümet rejiminin başkanlık veya yarı başkanlık sistemi olarak değiştirilmesi yönündeki tartışmalar yeni olmayıp, seksenli yıllardan beri ülke gündemini meşgul etmektedir. Sistem değişikliği tartışmaları esnasında gündeme gelen başkanlık ve yarı başkanlık sistemlerinin Türkiye’ye uygunluğu tartışmaları zaman zaman küllenmekte; bazen ise,…
  Seçmen Tercihlerinin Yönelimi Üzerine Bir Analiz : Oy Tercihini Etkileyen Temel Faktörler
  Gündem
  Ekim 5, 2015

  Seçmen Tercihlerinin Yönelimi Üzerine Bir Analiz : Oy Tercihini Etkileyen Temel Faktörler

  Toplum içinde siyasal seçim ile başrol konumuna gelen seçmenlerin oy verirken tercihlerinde belirli koşullardan etkilendiklerinden bahsedilmiştir. Siyaset sosyolojisi de bu konuyla ilgilenmektedir, çünkü seçim öncesi belirli koşullar ve etkilerin şekillendirdiği seçmenlerin, tercihlerinde bir de kişisel sebepler vardır ve bu konu araştırma alanı olarak sosyoloji…
  Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Astronomi Çalışmaları
  Genel
  Mart 31, 2020

  Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Astronomi Çalışmaları

  Osmanlı İmparatorluğu, 1912 Balkan Savaşı ve ardından da 1914-1918 yılları arasındaki Birinci Dünya Savaşı sonucunda adeta tükenmişti. Böyle bir dönemde eğitim, öğretim ve bilimsel etkinliklerin aksaması doğaldır. Ancak bu aksaklık, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilanında sonra Atatürk’ün çabalarıyla giderilmiş ve…
  Osmanlılarda Denizcilik Faaliyetleri Ve Kanuni Dönemi Deniz Seferleri
  Genel
  Kasım 5, 2018

  Osmanlılarda Denizcilik Faaliyetleri Ve Kanuni Dönemi Deniz Seferleri

  Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı Donanmasının başarıları kara ordusunun başarılarını aratmayacak nitelikteydi. Osmanlı Donanması Akdeniz, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’nda faaliyet göstermekteydi. Bununla beraber Yavuz Sultan Selim ve II. Bayezid döneminde Osmanlı denizciliği gelişme göstererek batılı devletlerle boy ölçüşecek duruma gelmiştir.…
  Popüler Kültür Kavramı ve ”Yaratılan İhtiyaç”
  Beğenilen
  Haziran 1, 2020

  Popüler Kültür Kavramı ve ”Yaratılan İhtiyaç”

  Popüler Kültür kavramı, özellikle modernleşme hareketlerinin etkisini göstermeye başladığı 20. yüzyılda etkisini gösteren ve toplumsal manadaki modernleşmenin türevleri arasında nitelendirilebilecek bir kavramdır. Literatürde bazen eski halk kültürü olarak nitelendirilse de aslında günlük yaşamdaki değişken alışkanlıkların “farklılaşması” ve “yaygınlaşması” olarak ortaya…
  İlk Çağ'da Fizik, Felsefe ve Dinler Üzerine Bir Araştırma…
  Bilim
  Eylül 15, 2015

  İlk Çağ'da Fizik, Felsefe ve Dinler Üzerine Bir Araştırma…

    İlk Çağ‟da Yunanlılar, felsefe ve bilim arasında net bir ayrım yapmıyorlardı. Yani bilim ve felsefe arasındaki sınır çok belirgin değildi. Antik dönemdeki filozoflar, filozof olduğu kadar bilim adamıdır da. Bu dönemdeki doğa filozofları, ileride, Rönesans döneminde deneysel ve matematiksel…
  2. Dünya Savaşı, Türkiye'de Dış Politika: Mihver ve Müttefiklerin Köşe Kapmacası!
  Politika
  Eylül 22, 2015

  2. Dünya Savaşı, Türkiye'de Dış Politika: Mihver ve Müttefiklerin Köşe Kapmacası!

  Müttefik Kuvvetleri , 1943 başı ile 1945 yazı arasında liderler ya da dışişleri bakanları düzeyinde bir araya gelerek hem savaşın sorunlarını hem de savaş sonrası düzeni tartıştılar ve bunları şekillendiriyor , 1943 Ocak’ından başlayarak düzenlenen konferanslardan, nihai kararların alındığı Postdam…
  Yazının Tarihsel Süreci
  Genel
  Nisan 2, 2020

  Yazının Tarihsel Süreci

  İnsanlar, yeryüzünde görülmeye başladıkları anda “ toplum ” biçimi kazanmaya yönelmişlerdir. Önceleri ikili, sonraları da artarak bugünkü sosyal yaşamın ilk örneklerini oluşturmuşlardır. Birlikte yaşayan insanlar yine birlikte hareket etmeye başlamışlardır ve böylece insanlar arası “ etkileşim ” ortaya çıkmıştır. Bu…
  Hristiyanlık Ve Avrupa Siyasi Tarihinde Bir Dönüm Noktası: Martin Luther'in Hayatı
  Biyografi
  Kasım 3, 2018

  Hristiyanlık Ve Avrupa Siyasi Tarihinde Bir Dönüm Noktası: Martin Luther'in Hayatı

  1483 yılında Almanya’nın Eisleben kentinde dünyaya gelen Martin Luther ilköğrenimini Mansfeld’de orta öğrenimini Eisenach’ta tamamladı. Erfurt Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nde 1502’de lisans, 1505’te yüksek lisans derecesini aldı. Martin Luther’in dinsel dünyaya girişi yakalandığı şiddetli fırtınaya bağlanmıştır. Luther Mansfel’deki ailesini ziyaretinden…
  Asurlularda Askerlik Ve Savaş Taktikleri
  Genel
  Ekim 25, 2018

  Asurlularda Askerlik Ve Savaş Taktikleri

  İlk imparatorluk dönemleri (1400-885) kriz zamanına denk geldiği için, neredeyse tüm Asur halkı orduya alınmaktaydı. Yalnızca yaklaşık olarak 1000 kişiden oluşan ordular temel koruma görevini üstlenmekteydiler. Asurlularda veya fethedilen bölgelerde bulunan her taşra valisinin, muhtemelen daha küçük çaplı orduları bulunmaktaydı.…
  Başa dön tuşu